Anh Huynh

Sản phẩm tốt lắm. Tôi bị ho, đau họng dùng đến ngày thứ 3 là thấy đỡ hẳn. Con trai lớn nhà tôi nằm điều hoà nhiều cũng hay đau họng, xịt Abipolis thấy dịu ngay. Ở công ty hay ở nhà tôi lúc nào cũng có sẵn 1 lọ.

0858899389